เป้าหมาย

brain_fitness_Logo_small

             มุ่งพัฒนาเด็กไทยทั่วประเทศให้มีความฉลาด   เบรน ฟิตเนส เปิดตัวครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรี มีผลตอบรับที่ดีมาก ทำให้มั่นใจได้ว่า ความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการพัฒนาลูกหลานในการพัฒนาทักษะสมองมีอยู่มาก เบรน ฟิตเนส จึงมีเป้าหมายเปิดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ทำไมหลักสูตรการพัฒนาความฉลาด เสริมสร้างทักษะสมองของเด็กจึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เพราะพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้น เป็นคนรุ่นใหม่ ที่ให้ความสนใจในเรื่องการพัฒนาการของลูก อีก ทั้งการขาดความรู้ และวิธีการในการปรับพฤติกรรมของเด็ก ทำให้แนวทางการเรียนการสอนของ เบรนฟิตเนส ตอบสนองความต้องการจุดนี้ได้ตรงจุด