Brain Fitness Home

Brain fitness home

เปิดตัวหลักสูตรสำหรับคุณแม่ทำธุรกิจที่บ้านครั้งแรกในไทย

 เบรนฟิตเนส โฮม (Brain fitness home) คือ การนำเสนอโอกาสให้แม่ที่ต้องการพัฒนาลูกที่บ้าน ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อเปิดพลังสมองสำหรับเด็ก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาทักษะสมองเด็ก ด้วยรูปแบบการทำธุรกิจแบบใหม่ ที่ตอบสนองคุณแม่ที่มีความจำเป็นต้องดูแลลูกน้อยให้มีโอกาสทำงานที่บ้าน ไปพร้อมกับการพัฒนาลูกน้อยของตัวเองและลูกน้อยของผู้อื่นได้ฝึกทักษะความเก่งที่เหมาะสมกับวัยของเขา  โดยมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำ

เบรนฟิตเนส (Brain Fitness) คือ โรงเรียนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมองสำหรับเด็กอายุ 3-7 ปี  จากความสำเร็จการเรียนการสอนในรูปแบบของเบรนฟิตเนส ด้วยระบบ A.N.T.(Advanced Neurological Teaching) หรือการสอนด้วยการกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้ของสมองในระดับที่ก้าวหน้า โดยเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองทั่วประเทศ และเด็กที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรนี้ ไปแล้วนับหมื่นคน ผ่านสาขาเบรนฟิตเนส  ที่มีอยู่กว่า 19 แห่งทั่วทุกภูมิภาคของไทยและล่าสุดได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่ ในชื่อเบรนฟิตเนส โฮม (Brain fitness Home) ซึ่งเป็นธุรกิจในรูปแบบใหม่ เน้นการพัฒนาเด็กเล็กระดับ 2-3 ขวบ  ที่สามารถใช้บ้านจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย ทำเป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ แสนสนุกให้กับกลุ่มเด็กน้อยในวัยที่สมองมีการเจริญเติบโตสูงสุดและปลายประสาทสมองกำลังเชื่อมโยงกัน

ครูแอ๊นท์  หรือ ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็ก   ผู้ก่อตั้งและผู้พัฒนาหลักสูตรเบรนฟิตเนสโฮม กล่าวถึง สาเหตุการเปิดบริการนี้ว่า “วัตถุประสงค์ก็คือ ต้องการขยายความรู้ ทักษะการพัฒนาการให้สมกับวัยของเด็กออกไปอย่างกว้างขวาง เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจว่า เด็กในแต่ละวัยควรพัฒนาอย่างไร จึงมักจะคาดหวังกับลูกว่า น่าจะทำนั่นทำนี่ได้แล้ว แต่ในความเป็นจริงควรรอให้เด็กมีความพร้อมเสียก่อน อย่างเช่น พ่อชอบซื้อรถบังคับให้เด็ก 2 ขวบ แต่เด็ก 2 ขวบ ยังไม่พร้อม ยังไม่ได้พัฒนาตากับมือให้สัมพันธ์กัน จึงยังบังคับรถไม่ได้ แม่กับพ่อก็จะไม่รู้ว่าวัย 2 ขวบนี้ ต้องเน้นพัฒนาอะไร หรือมีกิจกรรมอะไรบ้าง ที่เหมาะสำหรับเขา ดังนั้น เบรนฟิตเนสโฮม จึงเป็นหลักสูตรใหม่ ที่มุ่งไปที่กลุ่มแม่หรือแม่ครู ซึ่งเป็นครูคนแรกของลูก ให้ได้รับการอบรมเพื่อจะสามารถสอนลูกของตัวเอง และลูกของคนอื่นได้ที่บ้านขณะเดียวกันแม่ก็สามารถจัดสรรเวลาคุณภาพกับลูกได้อย่างลงตัว”

แม่ครู คือ ครูที่สอนหลักสูตรเบรนฟิตเนสโฮม ผู้ที่มีความเป็นแม่อยู่ในตัว รู้ว่าลูกต้องการอะไร รู้ว่าจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกได้อย่างไร เป็นผู้ส่งต่อความรักจากแม่สู่ลูก แม่ครูจะเข้าใจการสอนด้วยความรักและความรู้สึก ไม่ใช่เพียงวิชาการ

หลักสูตร เบรนฟิตเนสโฮม จะเน้นพัฒนาการ 5ด้านคือ

1.เน้นพัฒนาการด้านร่างกาย คือ การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็ก ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กๆชอบ และสามารถทำได้  เช่นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ คือการออกกำลังกาย และกิจกรรมเข้าจังหวะ เดินทรงตัว เป็นต้น  และกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยการทำศิลปะประดิษฐ์โดยการใช้มือกับตาสัมพันธ์กัน  เช่น การร้อยลูกปัด การฉีกกระดาษ เป็นต้น

 2.เน้นพัฒนาการด้านอารมณ์ โดยการสอนผ่านดนตรีและนิทาน สิ่งที่จะเป็นสื่อเพื่อใช้พัฒนาทางด้านอารมณ์ เช่นเวลาที่ต้องการชี้ชวนให้ลูกทำกิจกรรมใดๆ เราจะใช้เพลงช่วยบอกคำสั่งให้ลูกในการปฏิบัติตาม และนิทานช่วยให้เด็กรู้จักการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นผ่านเรื่องราวต่างๆ

 3.เน้นพัฒนาการด้านสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมให้เด็กเล่นเป็นกลุ่มเด็กจะเรียนรู้มารยาท การอยู่ร่วมกัน การแบ่งปัน การปูพื้นฐานความเข้าใจเรื่องกติกาต่างๆ ผ่านการเล่นและเกมการศึกษาที่หลากหลาย

4.เน้นพัฒนาการด้านสติปัญญา  ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เรียนผ่านของจริงและการจำลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เด็กเกิดความคิดรวบยอด ปูพื้นฐานสู่การเรียนในอนาคต เช่น รู้จักการแบ่งจากการผ่าผลไม้จริง รู้จักคำศัพท์ “หยุ่น” จากการสัมผัสเยลลี่ เป็นต้น

5.เน้นพัฒนาการด้านจริยธรรม ด้วยการเรียนรู้จากการเลียนแบบแม่ครู เช่น รู้จักยกมือ “สวัสดี” รู้จักกล่าวคำ “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” เป็นต้น

ครูแอ๊นท์  อธิบายเพิ่มเติมว่า “เด็กวัย 2-3 ขวบ จะเป็นวัยต่อต้าน  พ่อแม่ต้องเข้าใจว่าเขากำลังเรียนรู้คำว่า “ไม่” การสอนเด็ก เราจะสอนแบบมีมิติ เช่น คำว่า เหนียว หนึด หนึบ ต่างกันนะคะ เด็กเรียนก็จะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง และสัมผัสด้วยตนเอง เรามีการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่สนุกสนานทำให้เด็กจดจำได้ลึกกว่า ในขณะเดียวกันก็เกิดการเรียนรู้ในวิธีของตัวเด็กเอง นี่คือตัวอย่างในวิธีการของเรา”

การเรียนที่เบรนฟิตเนสโฮม เด็กจะมาเรียนสัปดาห์ละครั้ง เรียนครั้งละ 1 ชม 1 คอร์สมี 12 ครั้ง  หลักสูตรจะมีทั้งหมด 4 คอร์ส  ซึ่งผลที่ได้หลังจากที่เด็กเข้ามาทำกิจกรรมกับแม่ครูคือเด็กจะสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่ได้ดีขึ้น เด็กจะเข้าใจความต้องการของตัวเองและสามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย เช่น เมื่อเข้าโรงเรียนก็จะสามารถปรับตัวได้ดี เป็นต้น

ในด้านสถานการณ์ธุรกิจการศึกษา ครูแม็ท  หรือ มิสเตอร์แม็ทธิว แบร์ดี้ประธานบริษัท เบรนฟิตเนส   ได้กล่าวถึงว่า  “ปัจจุบันมีแบรนด์ธุรกิจการศึกษาเกิดขึ้นจำนวนมาก รวมทั้งแบรนด์ที่มาจากต่างประเทศ ทำให้เกิดทางเลือกสำหรับผู้บริโภคมากขึ้น ผู้บริโภคจำเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพก่อนตัดสินใจ ดังนั้น แบรนด์ที่จะอยู่ได้ คือ  แบรนด์ที่มีคุณภาพและมีองค์ความรู้ในด้านที่สอนอย่างแท้จริง

เบรนฟิตเนส มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพทางสมองเด็กมายาวนานกว่า 20  ปี          “ที่ผ่านมามีคนประทับใจหลักสูตรอันนี้ กับวิธีการของเรา ทำให้เรามีนักเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% ของทุกๆปี และเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ มีผู้เข้าร่วมทำธุรกิจแฟรนไชส์กับเราอย่างต่อเนื่อง เราตั้งเป้าที่จะเปิดให้ครบในทุกจังหวัดใหญ่  ทั้งนี้ก็จะไม่มองข้ามจังหวัดเล็กๆ ที่ผ่านมาเรามีการประเมิน ประชากร สภาพการลงทุน และศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสาขา ทำให้ในบางจังหวัดเปิดเต็มรูปแบบไม่ได้ เราจึงได้ออกแบบรูปแบบใหม่ๆ  โดยในปีนี้ได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่คือเบรนฟิตเนส โฮม  เพื่อเอื้อต่อการลงทุน ให้มีรูปแบบที่เล็กลง มีระดับการสอนหลักสูตรที่ย่อลงมา และใช้เงินลงทุนไม่สูง” ครูแม็ทกล่าว

ปัจจุบัน เบรนฟิตเนส มีสาขา  19 สาขา โดยมีสาขาต้นแบบของบริษัทแม่เอง 2 สาขา คือ สาขา ที่ ชลบุรี และ หาดใหญ่ แฟรนไชส์ 17 สาขาและกำลังจะเปิดเพิ่มเร็วๆนี้ที่  ตรัง  กาญจนบุรี  สมุทรสาคร (มหาชัย) อยุธยา และทั่วประเทศ

    คุณกิตติ  ใจยา ผู้จัดการสถาบันเบรนฟิตเนส กล่าวถึง การลงทุนว่า “สำหรับการลงทุน เบรนฟิตเนส โฮม จะใช้เงินลงทุนเพียง 2.5 แสนบาท โดยสิ่งที่ผู้ทำกิจการนี้จะได้รับ ก็คือวิธีการอบรมแม่ครู   อุปกรณ์การเรียนการสอน โต๊ะเรียนที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ข้อแนะนำการจัดสถานที่  แผนการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์  เทคนิคการสอนส่งผ่านระบบออนไลน์ทุกสัปดาห์   ระบบการจัดการผ่านไอทีเน็ตเวิรค์  เป็นต้น

ทั้งนี้ เบรนฟิตเนสโฮม  สามารถเปิดได้ทุกจังหวัด ที่มีอาคารพาณิชย์ บ้าน หรือคอนโด ใช้พื้นที่ประมาณ 20 ตรม. โดยมีเป้าหมายเปิดบริการ ในปี 2558 นี้ 10 สาขา และปี 2559 ตั้งเป้าเปิด 50 สาขาและเปิดอีก 100 สาขา ปี 2560

โอกาสทำธุรกิจที่บ้านของคุณแม่มาถึงแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาดูวิธีการเรียนการสอน และนำระบบไปใช้ที่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมลูกน้อยก่อนเข้าสู่ระดับปฐมวัยต่อไป

สนใจติดต่อ 02 784 7884,  088 022 8574   E mail : kitti.j@brainfitness.co.th    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.brainfitness.co.th , Facebook: Brainfitness Home

 

11036042_1464456380511101_813461549575265264_n  11083882_1464456640511075_4718591875693320224_n

11068229_1464456727177733_4649022909813465089_n